ยันฮี แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์ 55 ml.

Sales amount : 10
988 item(s)
409011
-13%

69.00 B

List price: 79.00 B
ยันฮี แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ฉีดทำความสะอาดผิวโดยไม่ต้องล้างออก ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส และสิ่งปนเปื้อน ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย โดยไม่ทำลายผิว ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้รวดเร็ว สามารถใช้กับสิ่งของในทีสาธารณะ ราวจับ ห้องน้ำ เพื่อทำลายเชื้อโรคต่างๆ
+

ยันฮี แฮนด์ ซานิไทเซอร์ สเปรย์

สเปรย์แอลกอฮอล์ ฉีดทำความสะอาดผิวโดยไม่ต้องล้างออก ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส และสิ่งปนเปื้อน ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย โดยไม่ทำลายผิว ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้รวดเร็ว สามารถใช้กับสิ่งของในทีสาธารณะ ราวจับ ห้องน้ำ เพื่อทำลายเชื้อโรคต่างๆ

Accesories

Related products

Customers also bought

1