ยาฟาร์แท็บ ฟ้าทะลายโจร 60 เม็ด/ขวด

Sales amount : 1266
975545 item(s)
305031
-42%

110.00 B

List price: 190.00 B
ยาฟาร์แท็บ YA FARTAB (ฟ้าทะลายโจร) บรรจุ 60 เม็ด  เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ทะเบียนยาเลขที่ G494/60 อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท 40700/2563
+

Our quantity discounts:

Quantity  12+ 
Price  95.00 B 
ยาฟาร์แท็บ YA FARTAB (ฟ้าทะลายโจร)
บรรจุ 60 เม็ด 

เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
ทะเบียนยาเลขที่ G494/60
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท 40700/2563

Accesories

Related products

Customers also bought

1